Skalarni vrelec

Človek je s svojimi napačnimi ravnanji ustvaril zelo strupeno okolje raznovrstnih sevanj in energij, ki škodujejo njegovemu fizičnemu in energijskemu telesu.

Preko visoko zavestnih ljudi, ki so z našim vodstvom skreirali poseben svetlobni sklalarni vrelec, vam omogočamo življenje v bolj zdravem okolju.

Univerzalna modrost

Prijavi se

Skalarni vrelec lahko izpostavimo v stanovanjskih objektih, šolah, bolnišnicah, domovih za starejše … pogoj je, da lastnik teh objektov s tem soglaša.

S svojo zdravilno, svežo, čisto skalarno energijo bo izničil vse energije negativnih misli, besed, dejanj, občutij, bolezni iz preteklosti in sedanjosti. Počistil bo negativne energije oseb, ki so v preteklosti živele na prostoru, kjer se nahaja objekt, kot tudi oseb, ki sedaj živijo ali pridejo na obisk v ta objekt. Poleg tega bo odpravil in vas vnaprej zaščitil pred neugodnimi zemeljskimi, tehničnimi in magnetnimi sevanji iz tal, kozmičnimi sevanji, pred sevanji iz elektronskih naprav (wifi) kot tudi sevanji iz električnih drogov v okolici hiše oz. bivalnega prostora.

Izvajalki, Andreja in Sabina, izpeljeva postavitev vrelca na licu mesta v pol ure.
Če se lastnik objekta preseli, se mu brezplačno preseli tudi skalarni vrelec.

Cena postavitve: 600 EUR
Termin določimo po dogovoru.

Prijava

Delavnice osebne rasti

Namen delavnic osebne rasti je, da ljudem pomagamo do dobrega počutja, razumnega reševanja vseživljenjskih težav, ohranjanja notranjega miru in širšega zavedanja sveta, v katerem živimo.

Več

Knjiga življenja

Knjiga življenja je edinstven vpogled v evolucijo posameznika. S tem uvidom ozavestimo vzorce, ravnanja in prepričanja ter dobimo pogled v dogodke iz preteklosti in njihovo odražanje v prihodnosti.

Več

Partnerska svetovanja

Partnerska svetovanja so namenjena ponovni izgradnji zaupanja, spoštovanja in povezanosti v partnerskem odnosu. Partnerjem pomagam vzpostaviti večji notranji mir, boljšo samopodobo in prepoznanje, kako kvalitetno živeti s partnerjem.

Več

Energijske terapije

Energijska terapija združuje starodavno modrost in sodobno znanost za celostni pristop k splošnemu počutju. Z zavedanjem o energijski povezanosti telesa, uma in duha omogoča samozdravljenje ter izboljšuje fizično, duševno in psihološko počutje.

Več